Image

Nova stručnost - Nova budućnost

Kratak opis projekta:

Naziv projekta: Nova stručnost - Nova budućnost
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.02.2.2.03).
Nositelj projekta: Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum
Partneri: Petek Tours - Putnička agencija društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, prijevoz i usluge, Jadranka hoteli ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o.

Svrha je projekta odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina kroz pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku programa osposobljavanja s ciljem integracije istih na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te povećanjem zapošljivosti rizičnih skupina. U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji, koji će biti aktualni i izravno povezani s potrebama na tržištu rada, što će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim.

Turistički sektor jedan je od generatora rasta hrvatskog gospodarstva, stoga su kao temelj ovog projekta definirani programi osposobljavanja za nedovoljno razvijena zanimanja na području RH: wellness terapeute u hotelima visoke kategorije po međunarodnim standardima, imajući na umu inovativni pristup i naglasak na praktičnom osposobljavanju, i to minimalno 70% svakog obrazovnog programa.

U okviru projekta definirane su aktivnosti usmjerene na ostvarenje specifičnih ciljeva Poziva:

 1. Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, kroz razvoj programa i provedbu programa usavršavanja predavača i mentora za voditelja/ice wellness turizma.

 2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja za wellness terapeuta u hotelima visoke kategorije.

 3. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina u sklopu programa osposobljavanja i praktične nastave na radnom mjestu kod poslodavca.


Program će osim stručnog i tematskog dijela iz područja wellness turizma sadržavati i opće kompetencije za razvoj socijalno-interpersonalnih vještina (komunikacijske vještine, interpersonalni odnosi i suradnja, gostoljubivost i multikulturalnost).

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja

Promidžba i vidljivost

Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora

Upravljanje projektom i administracija

Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama

Završno izvješće i rezultati projekta

Ustanova za obrazovanje odraslih Galbanum.
www.galbanum.hr

PETEK TOURS - Putnička agencija društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, prijevoz i usluge, Ivanić Grad.

JADRANKA HOTELI - Ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o., Mali Lošinj

Ukupna vrijednost projekta: 1.251.902,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.251.902,50 HRK iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr)

23.04.2019. - 23.04.2021.

Mario Čubrić, bacc.ing.techn.inf. voditelj projekta: info@galbanum.hr

Lidija Delić, mag.oec. ravnateljica: lidija@galbanum.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Galbanum.

U projekt su uključene sljedeće CILJNE SKUPINE:
 1. CO01: 42 nezaposlena polaznika osposobljavanja, od čega je:
  • 32 osobe mlađe od 25 godina – CO06
  • 5 osoba starijih od 54 godine – CO07
  • 5 sudionika sa invaliditetom – CO16

 2. 4 iskusna stručnjaka iz turističko ugostiteljskog sektora koji su sudjelovali u osposobljavanju – SO203 i 4 iskusna stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga – SR206
Provedbom projekta konzorcijski tim razvija niz kompetencija i stručnih znanja u vidu programa osposobljavanja i stručnog usavršavanja, koja im nisu bila omogućena prilikom redovnog poslovanja uslijed nedostatka financijskih sredstava. Očekivani rezultati i dugoročni učinci projekta
jesu:
 • Veća zapošljivost ranjivih skupina
 • Bolja i kvalitetnija radna snaga s razvijenim stručnim znanjima i vještinama
 • Primjena programa osposobljavanja na nove polaznike
 • Primjena stručnih programa usavršavanja na sve zaposlenike i članove konzorcija
 • Primjena programa na interesne skupine poslodavaca, kojima je potrebna kvalitetna radna snaga
 • Širu društvenu zajednicu, u vidu pružanja kvalitetnih usluga te smanjenja stope nezaposlenosti te poboljšanje standarda zajednice

Postani Wellness terapeut!

Prijavi se za sudjelovanje u besplatnom programu osposobljavanja i postani Wellness terapeut. Za sve koje zanima holistički pristup i rad na tijelu ovo je izvrstan program. Osim toga edukacija se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela (vježbi) i svakom će polazniku biti osigurana prkasa u Jadranka hotelima iz Malog Lošinja i Hotelu Sport - Ivanić Grad.
Image