Uspješno izrađen program za edukaciju mentora i predavača

Uspješno izrađen program za edukaciju mentora i predavača

U sklopu projekta uspješno je izrađen nastavni plan i program usavršavanja za predavače i mentore. Ovaj program omogućit će usavršavanje profesora i mentora koji će usvojeno znanje u sljedećoj fazi projekta primijeniti prilikom edukacije ranjive skupine polaznika. Program je izradila Lidija Delić, mag.oec.


Ispis   E-mail

Related Articles