Analiza i procjena potreba za usavršavanjem predavača i mentora

Analiza i procjena potreba za usavršavanjem predavača i mentora

U sklopu projektne aktivnosti (projektni element 2.1.1. – Analiza i procjena potreba za usavršavanjem predavača i mentora. ) bilo je potrebno ustanoviti set vještina koje su potrebne za uspješno izvođenje nastave.

Analiza se je provodila u dvije skupine. 1. Skupina predavači u ustanovi Galbanum, 2. Skupina Mentori praktične nastave zaposleni kod poslodavca. Koristili smo metodu zatvorenih i metodu otvorenih pitanja kako bi dobila što preciznije odgovore.
U periodu od 01.09. do 20.10.2019. obavili smo neformalno istraživanje tržišta - niz neformalnih razgovora s potencijalnim mentorima. Ujedno smo proveli neformalno istraživanje tržišta u drugim wellness centrima. Tema: kako mentorirati odrasle osobe prilikom učenja novih procesa.

Zaključak je da je neophodna edukacija za mentore u wellnessu kako bi bili treneri svojim zaposlenima za tehnička znanja: poznavanje proizvoda, procedura i pravila neophodnih za ispunjenje potreba klijenata. Isto tako poznavanje usluga koje wellness nudi korisnicima. Dokument analize izradila je Lidija Delić mag.oec. u sklopu projektnog elementa 2.1.1. te je poslužio kao temelj za izradu budućeg programa.


Ispis   E-mail

Related Articles